Saturday, April 27, 2013

Набљудување во Ранковце, 14.04.2013

На 14. април КАД „Кокино“, искористувајќи го реткото ведро небо по подолгиот врнежлив период, излезе на терен во село Ранковце. Целта на набљудувањето беше Месечината и Јупитер со неговите сателити. Во продолжение можете да погледнете дел од сликите од настанот:

No comments:

Post a Comment