Saturday, April 27, 2013

Набљудување на затемнувањето на Месечината, 25.04.2013

По повод затемнувањето на Месечината, а и како дел од Глобалниот Месец на Астрономијата 2013, КАД „Кокино“ организираше јавно набљудување на ноќното небо на Кеј во Куманово.Затемнувањето на Месечината започна во 20 часот а максимумот беше во 22:07. Покрај овој феномен, случајните минувачи имаа можност да го видат и Сатурн со неговите прстени, кој во овој период изгрева заедно со Месечината.

Набљудување во Ранковце, 14.04.2013

На 14. април КАД „Кокино“, искористувајќи го реткото ведро небо по подолгиот врнежлив период, излезе на терен во село Ранковце. Целта на набљудувањето беше Месечината и Јупитер со неговите сателити. Во продолжение можете да погледнете дел од сликите од настанот: