Saturday, April 27, 2013

Набљудување на затемнувањето на Месечината, 25.04.2013

По повод затемнувањето на Месечината, а и како дел од Глобалниот Месец на Астрономијата 2013, КАД „Кокино“ организираше јавно набљудување на ноќното небо на Кеј во Куманово.Затемнувањето на Месечината започна во 20 часот а максимумот беше во 22:07. Покрај овој феномен, случајните минувачи имаа можност да го видат и Сатурн со неговите прстени, кој во овој период изгрева заедно со Месечината.

No comments:

Post a Comment